BIC Intensity Fine. Marzenia rysują się kolorowo!


Projekt key visualu dla nowego produktu na rynku – cienkopisów Intensity Fine. Obie wersje są kontynuacją strategii BIC Przyszłość nabiera kolorów.
Zakres prac: projekt